Zihnimiz neden sürekli “Sonuç alamıyorsan vazgeç, uğraşmaya değmez…” düşüncesini üretir?

Bu sorunun cevabı evrimsel psikolojide gizlidir. Zihnimiz kaynakları saklayabilme, tasarruf etme güdüsüyle hareket eder. Bu durum ilk çağlardan itibaren kaynakların, zamanın ve enerjinin doğru kullanılıp kullanılmaması ile bağlantılıdır çünkü tarih öncesi çağlarda bu durum hayati önem taşımaktaydı. Kaynakları saklamaz ve tasarruf etmezseniz hayatta kalamazdınız. Eğer bir görev, yoğun miktarda enerji ve zaman gerektiriyor ve başarısızlık olasılığını yüksek düzeyde barındırıyorsa insanın ruhsal aygıtının olumsuz düşünceler üretmesi bu evrimsel süreçlerin sonucudur. Sonuçta hepimiz hayatta kalmayı bu şekilde başarmış atalarımızın genlerini taşıyoruz.

Zihnimiz sürekli olarak çabuk ve kolay sonuç alamıyorsan uğraşmaya değmez, vazgeç türü düşünceler üretecektir. Bizler ise günümüzde hayatta kalmamızın bu süreçlerden etkilenmesinin çok uzak olduğunun bilinci ile hareket edebiliriz. Bazı hedeflerin daha uzun zaman ve daha çok çaba ile geldiğini, sabırlı olmanın sağlayacağı sonucu hatırlamamız çok önemlidir. Aynı zamanda kendimize sormamız gereken, biz genelde böyle durumlarda nasıl tercihler yapıyoruz sorusudur. Bu tercihler eğer bizi ideal benliğimizden, hedeflerimizden, değerlerimiz doğrultusunda yaşamaktan uzaklaştırıyorsa normalde yaptıklarınızdan farklı sonuçlar elde etmek için değişik yöntemler deneyebilirsiniz…Benim önerim ise o karar anında farkındalık geliştirerek “Evet zihnim şu anda yapma boşver düşüncesini üretti.” diyerek ayrışmak ve anlamlı, değerler doğrultusunda kararlı hareket etmek, zihinsel mekanizmamızın bize dayattığı şeyi değil bizi ileriye götürecek seçeneğe yönelmek olacaktır.