Davranışsal Aşırılıklar ve Eksiklikleri Anlamak: Daha İyi Ruh Sağlığına Giden Yol

Davranışsal Aşırılıklar ve Eksiklikleri Anlamak: Daha İyi Ruh Sağlığına Giden Yol

Yaşamak bir açıdan sürekli olarak içsel ya da dışsal davranışlarda bulunma halidir. Düşünmek, yürümek, karar vermek, yemek yemek gibi. Günlük yaşamımızda da, hem kendimizde hem de başkalarında sayısız davranışla karşılaşırız. Bu davranışların bazıları iyi olma halimizi artırır ve yaşamın zorluklarını aşmamıza yardımcı olurken, diğerleri ilerlememizi engelleyebilir ve duygusal zorlanmalara yol açabilir. Psikoterapide, bu davranışlar genellikle iki grupta sınıflandırılır: davranışsal aşırılıklar ve davranışsal eksiklikler. Bunları anlamak ve ele almak, daha iyi ruh sağlığına ve daha tatmin edici bir yaşama ulaşmanın anahtarı olarak kullanılabilir.

Davranışsal Aşırılıklar Nelerdir?

Çok sık meydana gelen, aşırı yoğun olan veya duruma uygun olmayan davranışlar, seçimler ya da tepkilerdir. Bu davranışlar genellikle olumsuz sonuçlara yol açar ve yaşam kalitesini önemli ölçüde bozabilir. Örneğin:

-Duruma göre orantısız olan aşırı öfke veya saldırganlık…

-Günlük işleyişi engelleyebilecek aşırı el yıkama veya kontrol etme gibi tekrarlayan eylemler…

-Alkol, tütün ürünleri veya uyuşturucu maddelerin aşırı kullanımı…

-Tehlikeli faaliyetlerde bulunma, örneğin dikkatsiz araç kullanma…

-Sağlıklı boyutların çok üzerinde yemek yeme gibi…

Davranışsal Eksiklikler Nelerdir?

Öte yandan, davranışsal eksiklikler, uyumlu işlevsellik için gerekli olan eylemlerin yokluğu veya yetersizliğidir. Bu davranışlar genellikle kişisel gelişim, sosyal etkileşim ve genel refah için kritik öneme sahiptir. Örneğin:

-Sohbet başlatma veya sürdürme, arkadaş edinme veya sosyal aktivitelere katılma konusunda zorluk…

-Kişisel hijyen, beslenme veya diğer öz bakım unsurlarına dikkat etmeme…

-Kendisini savunamama veya ihtiyaç ve isteklerini ifade edememe…

-Çalışma alışkanlıkları, erteleme veya organizasyon ve zaman yönetimi eksikliği…

Psikoterapi Nasıl Yardımcı Olabilir?

Psikoterapi, hem davranışsal aşırılıkları hem de eksiklikleri ele almak için çeşitli stratejiler sunarak bireylerin daha dengeli ve tatmin edici bir yaşam sürmelerine yardımcı olur.

-Davranış Değiştirme Teknikler

-Bilişsel-Davranışçı Teknikler

-Beceri Eğitimi

-Kendi Kendini İzleme ve Kendi Kendini Yönetme

Neden Yardım Almalısınız?

Davranışsal aşırılıkları ve eksiklikleri anlamak ve ele almak, ruh sağlığında, genel yaşam kalitesini arttırmada, anlamlı ve dolu bir yaşam sürebilmede önemli katkılar sağlar. Siz veya tanıdığınız biri bu sorunlarla mücadele ediyorsa, nitelikli bir terapistin yardımı, daha parlak bir geleceğe doğru ilk adım olabilir.

Bir terapist olarak, insanların denge ve refahınızı sağlamalarına yardımcı olmaya kararlılıkla yakşalıyorum. Danışanlarımın davranışlarını anlamak ve anlamlı değişiklikler yapabilmelerine yardımcı olmak için kanıta dayalı teknikler kullanıyorum. Yaşamınızı bozan aşırı davranışlarla mı mücadele ediyorsunuz yoksa sizi geri tutan eksikliklerle mi uğraşıyorsunuz? Size destek olmak için buradayım. İlk adımı bugün atın. Randevu almak ve daha sağlıklı, daha mutlu bir size doğru yolculuğunuza başlamak için bana ulaşın.

Unutmayın, yardım ihtiyacını fark etmek bir güçtür, zayıflık değil. Birlikte, daha iyi bir geleceğe doğru birlikte çalışabiliriz…

 

Bağımlılık için Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)

Duygularınızı, düşüncelerinizi, anılarınızı, davranışlarınızı ve fiziksel duyumlarınızı yargılamadan veya eleştirmeden kabul etmek her zaman kolay değildir. Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) gibi yaklaşımlar bireylerin düşünceleri ve duyguları konusunda kabul geliştirmelerine yardımcı olurken, değişime odaklanmalarını sağlar. ACT, bağımlılıkla mücadelede de etkilidir. Bireylerin dürtülerine ve arzularına karşı daha sağlıklı tepkiler vermelerine yardımcı olur.

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) nedir?

ACT, geleneksel Bilişsel Davranışçı Terapiyi (CBT) genişleten, ortaya çıkan bir psikoterapi yaklaşımı olan üçüncü dalga davranışçı terapinin bir türüdür. ACT, bireylerin anlamlı değişiklikler yapmalarına yardımcı olmak için farkındalık ve kabul stratejilerini bütünleştirir. Amaç, insanların duruma ve hedeflerine bağlı olarak davranışlarını sürdürmelerine veya değiştirmelerine olanak tanıyan psikolojik esnekliği geliştirmektir.

ACT’nin Temel Becerileri

ACT, psikolojik esnekliği teşvik etmek için tasarlanmış altı temel beceriye odaklanır:

Kabul: Sürekli olarak nasıl hissettiğinizi kabullenmek yerine, ACT duyguların kabulünü teşvik ederken değişiklikler yapmaya doğru ilerlemeyi teşvik eder.

Bilişsel Ayrışma: Bu beceri, bireylerin yararsız düşünce ve inançlarla aralarına mesafe koymalarına yardımcı olur.

Anda Kalma: Farkındalık teknikleri, insanların anı yaşamalarına yardımcı olmak için kullanılır. Bu şekilde geçmişte gerçekleşmiş deneyimler ya da henüz gerçekleşmemiş olası olumsuzlukların etkisinden uzak kalınarak doğru davranış seçilebilir.

Kendilik Bağlamı: ACT, bireylerin düşüncelerinden ve duygularından daha fazlası olduğunu vurgular.

Değerlerin Belirlenmesi: Kişisel değerlerin belirlenmesi ve bu değerlere uygun eylemlerle yola devam edilmesini içerir.

Kararlı Eylem: Rahatsızlık hissedilse bile istenen sonuçlara yönelik değer odaklı eylemlerde bulunulmasıdır.

Kanıta Dayalı Etkililik

ACT geniş çapta kullanılır ve klinik araştırmalarda etkinliğini göstermiştir.  ACT madde bağımlılığı, kronik ağrı ve duygu durum bozuklukları da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede olumlu sonuçlar göstermiştir. Kabul, farkındalık ve değerlere vurgu yapması ACT’i bağımlılıkla mücadelede değerli bir araç haline getirir.

ACT veya herhangi bir başka terapötik yaklaşımı değerlendirirken eğitimli bir terapistten profesyonel destek almanın önemli olduğunu unutmayın. Eğer siz veya tanıdığınız biri herhangi bir bağımlılık ile mücadele ediyorsa, bireysel destek için bana ulaşabilirsiniz…