Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Odaklı Destek: Bunu Neden Değerlendirmelisiniz?

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Odaklı Destek: Bunu Neden Değerlendirmelisiniz?
Anksiyete, depresyon veya diğer zihinsel sağlık sorunları ile mücadele mi ediyorsunuz? Özel veya profesyonel yaşamınızda sıkışmış hissediyor musunuz? Eğer öyleyse, Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) odaklı psikoterapiden faydalanabilirsiniz.
ACT, bireylerin psikolojik esneklik geliştirmelerine yardımcı olan kanıta dayalı bir terapötik yaklaşımdır. Psikolojik esneklik, anda var olabilme, düşünce ve duyguların etkisinde kalmadan farkında olabilme ve değerler doğrultusunda hareket edebilme yeteneğini ifade eder.
ACT nedir?
ACT, bireylerin psikolojik esneklik geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bir terapi türüdür. Terapi altı temel sürece odaklanır:
Kabullenme: Onlardan kaçınmaya veya ortadan kaldırmaya çalışmak yerine zor düşünce ve duyguları kabul etmek.
Bilişsel Ayrıştırma: Düşünceleri mutlak gerçekler yerine zihinsel olaylar olarak gözlemlemeyi öğrenmek.
Şimdiki An Farkındalığı: Şimdiki ana tamamen odaklanmak.
Bağlam Olarak Benlik: Kendini kişinin düşüncelerinden ve duygularından ayrı olarak tanımak.
Değerlerin Netleştirilmesi: Hayatta en önemli olanın belirlenmesi.
Kararlı Eylem: Kişinin amaç ve değerlerine doğru anlamlı adımlar atması.
Bu süreçleri geliştirerek bireyler rahatsız edici duyguları yönetmeyi, stres ve kaygıyı azaltmayı, değerlerini ve hedeflerini netleştirmeyi ve yaşamlarında anlamlı değişiklikler yapmayı öğrenebilirler.
Neden ACT Odaklı Destek Almayı Seçmelisiniz?
Danışanların geleneksel terapi yerine ACT’i seçmesinin birkaç nedeni vardır:
1. Kişiselleştirilmiş Yaklaşım
ACT, genellikle az yapılandırılmış açık uçlu seanslardan oluşan geleneksel terapiden daha çok hedef belirleme ve problem çözmeye odaklanır. ACT terapisti hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirmek üzere ACT çerçevesini kullanmadan önce, bireyin ulaşmak istediği hedefleri belirlemek için danışanıyla birlikte çalışır.
2. Zaman Sınırı
ACT, tipik olarak altı ila on iki seans arasında süren zaman sınırlı bir süreçtir. Bu, hızlı bir şekilde ilerleme kaydetmek isteyen veya sınırlı zamanı ve kaynakları olan danışanlar için yararlı olabilir.
3. Eylem Odaklı
ACT’nin temel özelliklerinden biri, kişinin amaç ve değerlerine yönelik somut adımlar atmayı içeren kararlı eylemdir. ACT yaklaşımı terapistin, bireyin belirli, ölçülebilir hedefler belirlemesine ve bunlara ulaşması için stratejiler geliştirmesine yardımcı olduğu, eylem odaklı bir süreçtir.
4. Güçlü Yönlere Odaklanma
Geleneksel terapi genellikle zayıflıkları veya bir bireyin iyileştirilmesi gereken alanları belirlemeye ve ele almaya odaklanır. Buna karşılık, ACT odaklı süreç, bireyin mevcut güçlü yönleri ve kaynakları üzerine geleceği inşa etmeyi vurgular.
ACT Odaklı Psikoterapiden Kimler Yararlanabilir?
ACT yaklaşımı, zihinsel sağlığını ve esenliğini iyileştirmek isteyen herkes için faydalı olabilir. Ancak, özellikle aşağıdaki alanlarda yararlı olabilir:
Anksiyete veya depresyonla mücadele
Kişisel veya profesyonel yaşamlarında sıkışmış hissetmek
Değerlerini ve önceliklerini netleştirmek
Kendinden şüphe duyma veya kendi kendine olumsuz konuşma ile mücadele etme
Zor duygulardan bunalmış hissetmek
Stresi nasıl daha etkili yöneteceğinizi öğrenmek