Motivasyonel Görüşme Teknikleri neden önemlidir?

Motivasyonel görüşme teknikleri psikoterapi alıp almamaya, başlamaya ya da sürdürmeye dair danışanlardaki kararsızlık durumlarında kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemle danışanlar kendilerinde davranış değişikliklerine ve dönüşüme yönelik istekliliği tekrar gözden geçirirler. Değişimin gerekliliğine dair sebepleri ortaya koyma fırsatı yakalarlar. Başta bağımlılıklar olmak üzere birçok psikolojik durumda davranış değişikliğine gitmekle ilgili karmaşık duygular içinde bulunan danışanla motivasyonel görüşme gerçekleştirmesi önemlidir.

Psikoterapiye başlamakla başlamamak, süreci sonuna kadar götürmeye dair bir taahhütte bulunmak arasında gidip gelme durumlarında danışanlarla süreç motivasyonel görüşme teknikleri ile değerlendirilir. 

Bazı durumlarda danışanlar terapiye kendi istekleri dışında yönlendirilmiş olabilirler. Aile, partner ya da sosyal çevre yönlendirmesi ile psikoterapiye gelen danışanların durumları hakkında daha net bir değerlendirme yapabilmeleri sağlanır. Terapiye başlama fikrinin danışana ne ifade ettiği burada önem kazanmaktadır. Diğer taraftan yaşanan zorlukların getirdiği bazı ikincil kazanımların yaratabileceği dirençler ile semptomların azalması ile yaşam kalitesinin artması arasındaki farklar danışan tarafından görülmeli ve buna göre ilerlemeye karar verilmelidir. İyileşmenin getireceği yeni durumlar ve sorumlulukların değişimin önünde engel oluşturmaması sağlanır.

Motivasyonel görüşme terapist ve danışan arasında bir işbirliğidir. Danışanlarla birlikte, psikoterapi başarılı bir biçimde sona erdiğinde yaşamlarının nasıl olacağına dair net bir tasarım oluşturulur. Değişimin sadece istenmesi ile gerçekleşmeyecek olduğu ortadadır bu nedenle danışanların öz yeterliliği ile konan hedefleri gerçekleştirmeleri desteklenmelidir. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir